Nhân viên kinh doanh xuất sắc 2019

Chúc mừng các cá nhân xuất sắc 2019

Hiểu rằng Nhân lực là chìa khóa thành công, doanh nghiệp sở hữu những nhân viên có đóng góp xuất sắc sẽ tạo được những thành công lớn đối với công ty, bởi vậy Sonapharm luôn đề cao việc tuyên dương, khen thưởng các nhân viên có đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của công ty, cũng như những cán bộ quản lý âm thầm đứng sau làm nên kết quả lớn.

nhan-vien-kinh-doanh-xuat-sac-2019 nhan-vien-kinh-doanh-xuat-sac-2019

Ở Sonapharm luôn luôn có khen thưởng và động viên kịp thời, bất kì nhân viên nào có đóng góp cho sự phát triển của công ty, cũng như đóng góp cho tinh thần gắn kết của toàn thể nhân viên trong công ty!

nhan-vien-kinh-doanh-xuat-sac-2019 nhan-vien-kinh-doanh-xuat-sac-2019 nhan-vien-kinh-doanh-xuat-sac-2019

Tổng kết và Tuyên dương khen thưởng nhân viên xuất sắc là hoạt động thường niên của công ty Sonapharm, giúp đẩy mạnh tinh thần làm việc của toàn thể nhân viên trong công ty. Và đây cũng là dịp để các cấp quản lý, lãnh đạo, cán bộ nhân sự và đồng nghiệp cùng chứng kiến sự ghi nhận đặc biệt của công ty với các cá nhân có những nỗ lực, đóng góp tích cực cho tổ chức, cũng như những biểu hiện xuất sắc trong quá trình công tác năm 2019 vừa qua.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.