Logo SONAPHARM

Công ty Cổ phần Sonapharm Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực dược phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Với tham vọng xây dựng một công ty dược phẩm hàng đầu Việt Nam, lấy hạnh phúc, sức khỏe người Việt phấn đấu. Sonapharm Việt Nam luôn luôn lỗ lực hết mình trong việc nghiên cứu, tìm tòi những sản phẩm chất lượng phục vụ sức khỏe người Việt.

Xem thêm giới thiệu Sona Pharm

Tuyển dụng

Poster nhỏ web