Hoạt động đào tạo công ty

Đào tạo luôn là một hoạt động rất được đề cao của Sonapharm. Với quan điểm đào tạo cho toàn thể cán bộ nhân viên giỏi nhất trong lĩnh vực mình phụ trách. Sonapharm có một chương trình đào tạo xuyên suốt trong quá trình làm việc của các nhân viên, đặc biệt là đội ngũ nhân viên Sales.

hoat-dong-dao-tao-cong-ty hoat-dong-dao-tao-cong-ty

Hoạt động Field Coaching, training về kỹ năng bán hàng, kiến thức Y khoa, kiến thức sản phẩm, cũng như là hoạt động rolplay được diễn ra thường xuyên trong tuần.

hoat-dong-dao-tao-cong-ty hoat-dong-dao-tao-cong-ty

Đặc biệt là Sonapharm còn đào tạo các bạn kỹ năng thuyết trình, kỹ năng trình bày trước đám đông, toàn thể anh em công ty thường xuyên trao đổi, thảo luận để có được sự tự tin nhất khi tiếp xúc với khách hàng, đảm bảo rằng mỗi cá nhân đều là những nhân viên kinh doanh chuyên nghiệp với đầy đủ các kỹ năng của một dân Sales chuyên nghiệp.

hoat-dong-dao-tao-cong-ty hoat-dong-dao-tao-cong-ty

Trang bị những kiến thức và kỹ năng bán hàng căn bản là những gì mà Sonapharm luôn hướng tới và lỗ lực hết mình để đào tạo cho đội ngũ nhân viên, những kỹ năng mà một người bán hàng chuyên nghiệp cần phải có, để từ đó biết cách bán hàng thành công, biết cách quản lý khách hàng, chăm sóc khách hàng và phát triển khách hàng mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.